Privacybeleid

Inhoudsopgave
1. objectieve en verantwoordelijke instantie
2. basisinformatie over gegevensverwerking
3. verwerking van persoonsgegevens
4. verzameling van toegangsgegevens
5 Cookies en bereikmeting
6. google analytics
7. google re/marketing diensten
8. Facebook Sociale Plugins
9. Facebook Remarketing
10. nieuwsbrief
11. integratie van diensten en inhoud van derden
12. gebruikersrechten en verwijdering
13. wijzigingen in het privacybeleid

1. objectieve en verantwoordelijke instantie

Deze gegevensbeschermingsverklaring geeft informatie over de aard, de omvang en het doel van de verwerking (inclusief verzameling, verwerking en gebruik alsmede het verkrijgen van toestemming) van persoonsgegevens binnen ons onlineaanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als “onlineaanbod” of “website”). De gegevensbeschermingsverklaring geldt ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten (bijv. desktop of mobiel) waarop het onlineaanbod wordt uitgevoerd.

De aanbieder van het online aanbod en de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is Sonnbichl – Steinbock St Anton Hotel GmbH, eigenaar: Mathias Kometer, St. Jakober Dorfstrasse 11, 6580 St. Anton am Arlberg. Anton am Arlberg (hierna “aanbieder”, “wij” of “ons” genoemd). Voor contactgegevens, zie ons impressum.

De term “gebruiker” omvat alle klanten en bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte termen, zoals “gebruiker”, moeten als sekseneutraal worden opgevat.

2. basisinformatie over gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens van gebruikers uitsluitend met inachtneming van de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming, overeenkomstig de beginselen van gegevensbesparing en gegevensvermijding. Dit betekent dat de gegevens van de gebruiker alleen worden verwerkt als daarvoor een wettelijke toestemming bestaat, in het bijzonder als de gegevens nodig zijn voor het leveren van onze contractuele diensten en online-diensten, of wettelijk verplicht zijn, of als daarvoor toestemming is gegeven.

Wij nemen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen volgens de stand van de techniek om te waarborgen dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en aldus de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

Indien in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring inhoud, tools of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk “derde aanbieders” genoemd) worden gebruikt en hun statutaire zetel zich in het buitenland bevindt, moet worden aangenomen dat een gegevensoverdracht plaatsvindt naar de landen waar de derde aanbieders zijn gevestigd. De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats op basis van een wettelijke toestemming, toestemming van de gebruiker of speciale contractuele bepalingen die een wettelijk vereiste beveiliging van de gegevens garanderen.

3. verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden, naast de uitdrukkelijk in dit privacybeleid vermelde doeleinden, verwerkt voor de volgende doeleinden op basis van wettelijke machtigingen of toestemming van de gebruikers:
– Het leveren, uitvoeren, onderhouden, optimaliseren en waarborgen van onze diensten, services en gebruikersdiensten;
– Zorgen voor effectieve klantenservice en technische ondersteuning.

Wij geven de gegevens van gebruikers alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de facturering (bijvoorbeeld aan een betalingsdienstaanbieder) of voor andere doeleinden als deze noodzakelijk zijn om onze contractuele verplichtingen jegens gebruikers na te komen (bijvoorbeeld het doorgeven van adressen aan leveranciers).

Bij contact met ons (via contactformulier of e-mail) worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.
Persoonsgegevens worden gewist als ze hun doel hebben bereikt en als er geen verplichtingen zijn om ze te bewaren.

4. verzameling van toegangsgegevens

Wij verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de verzoekende provider.

Wij gebruiken de loggegevens zonder toewijzing aan de persoon van de gebruiker of andere profilering in overeenstemming met de wettelijke bepalingen alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisering van ons online aanbod. Wij behouden ons echter het recht voor de loggegevens achteraf te controleren als er op basis van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat.

5 Cookies en bereikmeting

Cookies zijn stukjes informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowsers van de gebruikers worden verzonden en daar worden opgeslagen om later te worden opgevraagd. Gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van pseudonieme bereiksmeting in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Het bekijken van dit online aanbod is ook mogelijk onder uitsluiting van cookies. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Het is mogelijk om veel online advertentiecookies van bedrijven te beheren via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

6. google analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Ltd (“Google”). Google gebruikt cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruiker wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met hun gebruik van het online-aanbod aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden door Google en over instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de website van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Gegevensgebruik door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden”), http://www.google.de/settings/ads (“informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties aan te bieden”) en http://www.google.com/ads/preferences (“Bepaal welke reclame Google je laat zien”).

7. google re/marketing diensten

Wij maken gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (kortweg Google Marketing Services) van Google Ireland Ltd, Gordon House, 4 Barrow St,Dublin, D04 E5W5, Ierland, (“Google”).

Met de marketingdiensten van Google kunnen wij advertenties voor en op onze website gerichter weergeven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als gebruikers bijvoorbeeld advertenties te zien krijgen voor producten waarin zij op andere websites geïnteresseerd waren, wordt dit “remarketing” genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij toegang tot onze website en andere websites waarop Google marketingdiensten actief zijn, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare graphics of code, ook wel “web beacons” genoemd) in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke webpagina’s de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina’s, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij u in het kader van Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met de gegevens van de gebruiker binnen andere Google-aanbiedingen. Deze informatie kan ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Wanneer de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem op zijn interesses afgestemde advertenties worden getoond.

Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van de marketingdiensten van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op een cookie-gerelateerde manier binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. D.w.z. vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet indien een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door “DoubleClick” verzamelde informatie over gebruikers wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

De marketingdiensten van Google die wij gebruiken, omvatten het online-advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords krijgt elke AdWords-klant een andere “conversiecookie”. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. AdWords-klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Wij integreren advertenties van derden op basis van de Google-marketingdienst “DoubleClick”. DoubleClick gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op internet.

Wij integreren ook advertenties van derden op basis van de marketingdienst “AdSense” van Google. AdSense gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op internet.

Een andere door ons gebruikte Google-marketingdienst is de “Google Tag Manager”, waarmee verdere analyse- en marketingdiensten van Google in onze website kunnen worden geïntegreerd (bijv. “AdWords”, “DoubleClick” of “Google Analytics”).

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy.

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen door Google marketingdiensten, kunt u gebruik maken van de instellingen en opt-out opties van Google: http://www.google.com/ads/preferences.

8. Facebook Sociale Plugins

Ons online aanbod maakt gebruik van sociale plugins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plugins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op een blauwe tegel, de termen “Like”, “Vind ik leuk” of een “duim omhoog”-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van Facebook social plugins kan hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn of haar apparaat een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gestuurd en door de gebruiker in het online aanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren gebruikers daarom volgens onze stand van kennis.

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de desbetreffende pagina van het online aanbod heeft bezocht. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Wanneer gebruikers interageren met de plugins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een commentaar te plaatsen, wordt de betreffende informatie vanaf uw apparaat rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, kan Facebook toch zijn IP-adres verkrijgen en opslaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem of haar verzamelt en koppelt aan zijn of haar bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij of zij uitloggen bij Facebook en zijn of haar cookies verwijderen voordat hij of zij ons onlineaanbod gebruikt. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

9. Facebook Remarketing

Binnen ons online aanbod worden zogenaamde “Facebook-pixels” van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u een inwoner van de EU bent, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons aanbod als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties, de zogenaamde “Facebook-advertenties”. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze website. Dit betekent dat wij er met behulp van de Facebook-pixel voor willen zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij ook de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door te zien of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat zij op een Facebook-advertentie hebben geklikt.

De Facebook-pixel wordt rechtstreeks door Facebook geïntegreerd wanneer u onze website bezoekt en kan een zogenaamde cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt bij Facebook of Facebook bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt uw bezoek aan onze website genoteerd in uw profiel. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij daaruit geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is. De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het beleid van Facebook inzake het gebruik van gegevens. Meer informatie over hoe de remarketingpixel werkt en hoe Facebook-advertenties in het algemeen worden weergegeven, vindt u dan ook in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Hiervoor kunt u de door Facebook ingestelde pagina bezoeken en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of uw bezwaar kenbaar maken via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

10. nieuwsbrief

Wanneer u bij ons boekt, bij ons koopt, ons een aanvraag stuurt, informatie of brochures aanvraagt, verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 6 para. 1 S. 1 lit b, f. U kunt zich op onze website inschrijven voor onze nieuwsbrief. De dubbele opt-in procedure wordt gebruikt voor registratie In de nieuwsbrieven informeren wij u over vernieuwingen aan ons product/onze dienst, nieuws en wetenswaardigheden, voor zover mogelijk en bij ons bekend, afgestemd op uw interesses en vakantiewensen. U ontvangt ook onze nieuwsbrief als u ons uw e-mailadres heeft gegeven bij de reservering. Voor de verzending van de nieuwsbrief verzamelen en bewaren wij de gegevens die u in het invoermasker invoert of bij uw reservering of aanvraag van welke aard dan ook hebt opgegeven (bijv. naam, voornaam, e-mailadres, postadres) en verrijken deze met interesses die ons uit uw vakantiewensen bekend zijn.

Wij gebruiken uw gegevens voor direct marketing in de zin van art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO, overweging 47, en bij inschrijving op grond van art. 6. lid. 1 S. 1 lit. een DSGVO om u op maat gesneden informatie over onze dienst te verstrekken. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. U kunt nu of te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik met gevolgen voor de toekomst. Stuur daarvoor een e-mail naar hotel@dassonnbichl.at.

Direct marketing e-mails en de toestemming voor de nieuwsbrief kunnen te allen tijde zeer eenvoudig worden ingetrokken via de afmeldfunctie van de u toegezonden nieuwsbrief.

Voor het aanmaken van de nieuwsbrief gebruiken wij de dienst “NumBirds” van Sports and Tourism Digital Services GmbH, 6020 Innsbruck, Brixner Straße 3/3. Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen, hebben wij met het bedrijf een verwerkingsovereenkomst gesloten.

11. integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan gebeuren dat inhoud of diensten van derden, zoals stadsplattegronden of lettertypes van andere websites, in ons onlineaanbod worden geïntegreerd. De integratie van inhoud van derde aanbieders vereist altijd dat de derde aanbieders het IP-adres van de gebruikers kennen, want zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser van de gebruikers kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud. Bovendien kunnen de aanbieders van inhoud van derden hun eigen cookies plaatsen en de gegevens van de gebruikers voor hun eigen doeleinden verwerken. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij gebruiken deze inhoud zoveel mogelijk op een gegevensbesparende en gegevensvermijdende manier en selecteren betrouwbare derde partijen met betrekking tot gegevensbeveiliging.

De volgende presentatie geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die nadere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, ten dele reeds hier vermeld, mogelijkheden tot bezwaar (de zogenaamde opt-out):

– Externe lettertypes van Google, Inc., https://www.google.com/fonts (“Google Fonts”). De integratie van Google Fonts gebeurt door een serveroproep bij Google (meestal in de VS). Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Kaarten van de dienst “Google Maps” van de externe provider Google Ireland Ltd, Gordon House, 4 Barrow St,Dublin, D04 E5W5, Ierland. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Video’s van het “YouTube”-platform van de externe provider Google Ireland Ltd, Gordon House, 4 Barrow St,Dublin, D04 E5W5, Ierland. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

12. gebruikersrechten en verwijdering van gegevens

Gebruikers hebben het recht om op verzoek en kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die wij over hen hebben opgeslagen.
Bovendien hebben gebruikers het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, hun toestemming in te trekken, hun persoonsgegevens af te schermen en te wissen, alsmede het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in het geval van veronderstelde onrechtmatige gegevensverwerking.

De door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

13. wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor de gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde wettelijke situaties of bij wijzigingen in de dienstverlening en gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen inzake gegevensverwerking. Voor zover instemming van de gebruiker vereist is of onderdelen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen van de contractuele relatie met de gebruikers bevatten, worden de wijzigingen alleen met instemming van de gebruikers aangebracht.
Gebruikers worden verzocht zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van het privacybeleid.

Stand: 23.05.2019 15:21 Uhr